INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (art. 13 rozporządzenia 2016/679) który wszedł w życie w dniu 25 maja 2018 r., pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.

HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI Spółka z o.o. szanuje i przestrzega prawa prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.poznachowski.com.pl

Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i przejrzystość w zakresie ich przetwarzania jest dla nas priorytetem. Bezpieczeństwo wszelkich danych handlowych, jak również ochrona Państwa danych osobowych są dla nas bardzo ważne w kontekście długofalowej współpracy.

Państwa dane osobowe, które pozyskaliśmy w ramach naszych relacji handlowych, wykorzystujemy do celów świadczenia uzgodnionych z Państwem usług.
W przypadku gdy przepisy prawa dotyczące świadczenia usług lub utrzymywania relacji handlowych wymagają gromadzenia danych osobowych, Państwa dane osobowe są gromadzone wyłącznie w ramach ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji danych z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz właściwymi przepisami krajowymi o ochronie danych. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw: prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny:
HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI SP. Z O.O.
ul. Kostrzyńska 89E,
66-400 Gorzów Wielkopolski bądź na nasz adres e-mail: rodo@poznachowski.com

Nie udostępniamy oraz nie będziemy udostępniać Państwa danych osobom trzecim, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez czas nie dłuższy niż to uzasadnione – na czas niezbędny do realizacji umowy łączącej Państwa z nami, zakończenia negocjacji w przypadku braku podpisania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez te przepisy.